HALI VE KOLTUK YIKAMA
Halı ve Koltuk Yıkama

Halı yıkama sektörü son yıllarda hızla gelişmektedir. Bu gelişime paralel olarak, farklı türde, farklı özelikte halıların süratli bir şekilde yıkanması ve kurutulması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Tüm halılar baz alındığında en güvenli ve süratli yıkama yapılan sistemler araştırılmaktadır. Mevcut uygulamalarda çoğunlukla; yer cilalama, ovma makineleri ile halı yıkama yapılmaktadır. Bu tür yıkamalarda halı zarar görmektedir. Yine aynı şekilde yıkanan halının kurutulmasında da sağlıklı olmayan bazı teknikler kullanılmaktadır. Firmanın temizlik makine ve sistemlerinde ki tecrübesi ışığında tam otomatik halı yıkama ve kurutma makinesi geliştirilmiştir.

TAM OTOMATİK HALI YIKAMA MAKİNESİ

Tam otomatik profesyonel halı yıkama makinesi geliştirilmesi projesi ile yeni üretim teknolojileri (rotasyon kalıpçılığı) kullanarak, halı yıkama makinesi prototipi üretilmiştir. Aynı zamanda bu proje yardımıyla teknolojik açıdan uluslararası bir konuma yükselmek amaçlanmıştır. Halı yıkama tekniği bakımından önemli unsurlar üzerinde durulan bu projede, halının genel de yıkanmayan veya gözden kaçan arka kısmının yıkanması ve atık olarak dışarıya verilen vakum ünitesindeki sıcak havanın sisteme geri kazandırılarak kurutmada kullanılması gerçekleştirilmiştir. Böylelikle hem teknolojik, verimli bir yıkama işlemi hem de enerjinin verimli kullanılması sağlanmıştır.

 Projenin başlatılma gerekçelerinden bazıları şu şekilde sıralanabilir; - son yıllarda halı yıkama işinin büyük ve önemli bir sektör haline gelmesi, - halı yıkama işleminde halının nemli kalması ve ilave kurutma sistemi gerektirmesi, - ithal ürünlerin (yıkama, kurutma ayrı ayrı makine olarak) ülkemize sürekli giriyor olması, - halı yıkamada halıya zarar verecek yöntemlerin (kimyasallar, zemin ovma makinelerinin kullanılması v.b.) kullanılması, - halı yıkama sektöründe faaliyet gösteren firmaların ihtiyaçlarını karşılamak için kendilerinin çalışmalar yapması ve bu çalışmaların yetersiz kalması (yıkama ve fırçalama ünitesi ayrı, kurutma ünitesi ayrı v.b.) bu gibi nedenlerden dolayı firma bilgi birikimini kullanarak bu konuda Ar-Ge çalışması yapmaya karar vermiştir. Vakum sistemi ve yıkama sistemleri konusundaki bilgi birikimi bu projeye aktarılarak tam otomatik ve verimli bir makine ortaya çıkarılmıştır. Bu proje ile tam otomatik halı yıkama makinası üretilmiştir (yıkama, ovalama, kurutma tek bir makinede/işlemde kısa sürede gerçekleştirilmektedir). Bu ürün halı yıkama sektörünün tüm ihtiyaçlarına çözüm olmuştur.

Halı Yıkama
Halı Yıkama
Halı Yıkama
Halı Yıkama
Halı Yıkama
Halı Yıkama
Halı Yıkama